Lípa v Odolenovicích

01.03.2021

Lípa roste u polorozbořené zdi na východním okraji okrouhlé návsi osady Odolenovice. Lípa v Odolenovicích byla prohlášena za památný strom rozhodnutím Městského úřadu Toužim ze dne 22.05.1996.

Dnes spíše torzo kdysi mohutné lípy roste nepovšimnuto u kamenné zdi ohraničující objekt č.p. 11. Lípa má mohutný kmen, kdy zhruba v polovině lze spatřit otevřenou centrální dutinu po odlomení původně hlavní kosterní větve. Dnes tvoří korunu vedlejší kosterní větev a částečně ostatní kondominantní větve. Koruna je štíhlá, málo rozložití, patrně také z důvodu vedle rostoucího mohutnějšího jasanu.


Parametry lípy dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 485 cm.


Parametry lípy podle (Lupínek, Eperješiová, 2009):

Obvod kmene 485 cm, průměr kmene 122 cm, výška 18 m, průmět koruny 13 m, nasazení koruny 4,5 m.

Parametry lípy podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 495 cm, výška 18 m.Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav a Michaela EPERJEŠIOVÁ. Inventarizace památných stromů a jejich zaměření pro aktualizaci ÚAP. Karlovy Vary, 2009.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památný strom. In: . Nejdek 22.05.1996: Městský úřad Toužim, 1996.