měkkouš kadeřavý — Plicaturopsis crispa

09.12.2020

Agaricales - pečárkotvaré

Plodnice: plodnice má kloboukaté až 2 cm široké, mušlovitého nebo vějířovitého tvaru s kratičkým třeněm, nebo úplně bez něj. Klobouk je pružný, jemně plstnatý, na okraji světlý, bělavý, okrově šedý, za čerstva s namodralým nádechem. Lišty má zvlněné, žilnaté často s namodralým nádechem. Dužnina je za vlhka a v raném stádiu měkká a pružná.

Výskyt: na Karlovarsku hojný druh.

Biotop: na mrtvém dřevě listnáčů, hlavně buků, bříz a lísek, častěji ve vyšších nadmořských výškách.

Doba výskytu: leden až prosinec.

Záměna: je možná pouze s klanolístkou obecnou (Schizophyllum commune), která má podvinutý okraj plodnice a plstnatě chlupatý klobouk.
Použitá literatura:

MIKŠÍK, Michal. 1000 českých a slovenských hub. 1. Praha: nakladatelství Svojtka & Co. s. r. o., 2015. ISBN 978-80-256-1190-6.

ANTONÍN, Vladimír a Ladislav HAGARA. Houby. 7. Praha: AVENTINUM NAKLADATELSTVÍ, s.r.o., 1999. ISBN 80-7151-259-1.