Mezirolská lípa

01.03.2021

Lípa roste na soukromé zahradě nemovitosti č.p. 2 v jihozápadním okraji osady Mezirolí, dříve u Dvořáků, nyní (2016) ruského vlastníka, který dříve vlastnil vodní nádrž Lesík. Lípa byla prohlášena za památný strom rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 21.07.2006.

Lípa roste v uzavřeném komplexu budov bývalé zemědělské usedlosti. Lípa je mohutná, esteticky velmi hodnotná. Kmen má rovný, který se v cca 2,5 m přechází do dvou kosterních větví, které tvoří kompaktní, mohutnou a srdčitou korunu. Pod průmětem koruny vede přístupová cesta k nemovitosti. V minulosti se na dolní esovitě zahnuté větvi nacházela houpačka pro děti.


V roce 2007 provedla firma Baobab instalaci pružné vazby (2x) a zdravotní ořez.


Parametry lípy dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 276 cm.

Parametry lípy podle (Lupínek, 2006):

Obvod kmene 276 cm, výška 19 m.


Parametry lípy podle (Lupínek, Eperješiová, 2009):

Obvod kmene 282 cm, průměr kmene 85 cm, výška 18 m, průmět koruny 15 m, nasazení koruny 2 m.

Parametry lípy podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 293 cm, výška 19,5 m.Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav a Michaela EPERJEŠIOVÁ. Inventarizace památných stromů a jejich zaměření pro aktualizaci ÚAP. Karlovy Vary, 2009.

LUPÍNEK, Václav. ZO ČSOP ALTER MELES. Inventarizace památných stromů v územní působnosti Magistrátu města Karlovy Vary. Žlutice, 2006, 136 s.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Karlovy Vary 21.07.2006: Magistrát města Karlovy Vary, 2006.