opěnka měnlivá — Kuehneromyces mutabilis

22.12.2020

Popis: klobouk až 10 cm široký, vyklenutý, později plochý, obvykle s hrbolkem, s podvinutým okrajem, hladký, lysý, za vlhka na okraji s prosvítavými lupeny, žlutohnědý, lepkavý až slizký, většinou s tmavším vodnatým pásem a mírně rýhovaným okrajem. Lupeny husté, široce připojené až krátce sbíhavé, bledé, v mládí zakryté blanitým závojem, později skořicově až hnědorezavě zbarvené. Třeň válcovitý, nahoře světlý, v mládí plný, později dutý, v horní části jemně rýhovaný, bledý. Dužnina měkká a bělavá. Chuť příjemná.

Výskyt: hojný druh.

Doba výskytu: duben až listopad.

Využití: jedlý druh.

Biotop: v trsech na rozkládajících se pařezech as kmenech listnáčů, především buků, bříz, olší, lip, habrů, dubů, jasanů a jilmů.

Záměna: čepičatka jehličnanová (Galerina marginata), která má pod prstenem šupinatý, pouze jemně podélně bělavě vláknitý třeň, bradavčité výtrusy a roste především na jehličnanech.
Použitá literatura:

ANTONÍN, Vladimír a Ladislav HAGARA. Houby. 7. Praha: AVENTINUM NAKLADATELSTVÍ, s.r.o., 1999. ISBN 80-7151-259-1.

MIKŠÍK, Michal. 1000 českých a slovenských hub. 1. Praha: nakladatelství Svojtka & Co. s. r. o., 2015. ISBN 978-80-256-1190-6.