oranžovka vřetenovýtrusá — Byssonectria terrestris

23.12.2020

Pyronemataceae - ohnivkovité

Popis: plodnice až 3 mm široké, zpočátku protáhle kulovité, později polokulovité až čárkovité a nakonec ploché, bez třeně, přisedlé k vrstvě bělavého podhoubí. Rouško je červenooranžové, oranžové až žlutooranžové, na vnější straně o něco světlejší. Okraj plodnic je jemně vločkatý.

Výskyt: hojný druh.

Doba výskytu: duben až červen.

Využití: nejedlý druh.

Biotop: hojně v nahloučených skupinách na holé půdě, na zbytcích odpadu, na spáleništích v listnatých i jehličnatých lesích

Záměna: s druhy rodu zemnička (Octospora), které rostou v symbióze s mechy.
Použitá literatura:

ANTONÍN, Vladimír a Ladislav HAGARA. Houby. 7. Praha: AVENTINUM NAKLADATELSTVÍ, s.r.o., 1999. ISBN 80-7151-259-1.