pečárka Bohusova — Agaricus bohusii

08.10.2020

Agaricaceae - Pečárkovité

Aktuální taxonomické zařazení (CABI, 2001): Basidiomycota /Basidiomycetes /Agaricales /Agaricaceae /Agaricus

Klobouk: Vyklenutý až plochý o velikosti 6 až 12 cm. V mládí kulovitý a uzavřený, hnědý a hladký, brzy celý soustředně rozpraskávající v trojúhelníkovité vláknité šupiny, se vztyčenou špičkou. Pokožka klobouku v mládí celistvá, hnědá až žlutohnědá, za vlhka slizká. Lupeny jsou volné, poměrně nízké, bělavé, později špinavě růžové. 

Třeň: až 15 cm vysoký, válcovitý až vřetenovitý, bělavý. Po otlačení špinavě červenohnědý, nahoře vláknitý.

Dužnina: v klobouku bělavá, v třeni hnědavá. Na řezu červenající a později hnědnoucí, s příjemnou houbovou vůní.

Výskyt: na Karlovarsku vzácně. Velmi bohatý výskyt jsem však nalezl ve Verušičkách přímo na návsi, v počtu několika set plodnic.

Biotop: v listnatých, vzácně i jehličnatých lesích, v zahradách a parcích, především na lehčích půdách.

Doba výskytu: srpen až září

Použití: Jedlá.

Záměna: možná pouze s příbuznou pečárkou rumištní (Agaricus vaporarius) a pečárkou opásanou (Agaricus subperonatus), které se liší přitisklými šupinami a válcovitým až kyjovitým třeněm.