penízovka smrková – Strobilurus esculentus

30.12.2020

Physalacriaceae

Popis: klobouk až 2,5 cm široký, někdy výjimečně až 5 cm, zpočátku je polokulovitý, později vyklenutý až plochý, někdy s drobným hrbolkem, lysý, hladký, šedě okrový až červenohnědý, někdy až tmavě hnědý. Lupeny jsou dosti husté, tenké, mají nejprve bílou, později šedavou barvu, u třeně jsou vykrojené až volné. Třeň až 10 cm vysoký, až 0,3 cm široký, hladký, pružný, lysý, pod kloboukem bílý, směrem k bázi okrově načervenalý, pod zemí chlupatě ojíněný. Chuť a vůně mírně houbová. Jedlý druh.

Výskyt: hojný druh.

Doba výskytu: prosinec až duben.

Biotop: většinou ve skupinách, na smrkových šiškách ležících na zemi nebo ponořených těsně pod povrchem půdy. Plodnice pro svůj růst vyžadují dostatek vláhy.

Záměna: nejedlá helmovka šiškomilná (Mycena plumipes) roste také se smrkových šišek, ale liší se šedavým, velmi křehkým a lámavým třeněm, výrazně nepříjemným dusičným pachem a chudí po ředkvích. Možná záměna také s penízovkou provázkovou (Strobilurus stephanocystis) a penízovkou nahořklou (Strobilurus tenacellus), které ale vyrůstají z ponořených borových šišek a jejich růst je o něco pozdější (duben až květen).
Použitá literatura:

MIKŠÍK, Michal. 1000 českých a slovenských hub. 1. Praha: nakladatelství Svojtka & Co. s. r. o., 2015. ISBN 978-80-256-1190-6.

ANTONÍN, Vladimír a Ladislav HAGARA. Houby. 7. Praha: AVENTINUM NAKLADATELSTVÍ, s.r.o., 1999. ISBN 80-7151-259-1.

MIKŠÍK, Michal. Poznáváme jarní houby. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4403-2.