Pozorecká borovice

28.02.2021

Borovice roste na jižním okraji osady Pozorka, vedle cesty vedoucí od vodní nádrže "Pozorka" směrem k řece Rolavě. Pozorecká borovice byla prohlášena za památný strom rozhodnutím Městského úřadu v Nejdku ze dne 25.7.2006.

Borovice roste na úpatí svahu nad cestou. Kmen má rovný s výraznými kořenovými náběhy táhnoucí se do svahu. Kmen má rovný, který přechází do koruny. Jedna z kosterních větví je mohutná a esovitě zahnutá. Jedná se o velmi estetickou dřevinu. Pod stromem je lavička a cedule označující památný strom.


Parametry borovice dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 225 cm.

Parametry borovice podle (Lupínek, Eperješiová, 2009):

Obvod kmene 230 cm, průměr kmene 70 cm, výška 18,5 m, průmět koruny 14,5 m, nasazení koruny 6 m.


Parametry borovice podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 235 cm, výška 18,5 m.Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav a Michaela EPERJEŠIOVÁ. Inventarizace památných stromů a jejich zaměření pro aktualizaci ÚAP. Karlovy Vary, 2009.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Nejdek 25.07.2006: Městský úřad v Nejdku, 2006.