Přílezy – pěchotní úkryt typu ÚŽ-6

09.10.2020

Na půli cesty mezi osadou Přílezy a letištem Aeroklubu Toužim se nachází nenápadný pahorek skrývající pěchotní úkryt typu ÚŽ-6.

V těsné blízkosti tohoto úkrytu se nacházela výrazná budova radiolokátoru FuMG-404 Jagdschloss. Jedná se o prefabrikovaný objekt, které byly masově budovány útvary Československé lidové armády od počátku 60. let masově hlavně při hranici Československa se SRN. Zřejmě se jednalo o úkryt s funkcí odpočinkovou z důvodu výskytu radiolokátoru v těsné blízkosti.

Objekt se skládá s přístupové chodbičky, která je opatřena 2x plechovými dveřmi, které někdy kolem roku 2005 ukradli zloději. Úkryt měl zřejmě svojí elektrocentrálu nebo mohl být napájen z vedlejšího radiolokátoru. Úkryt poskytoval kolektivní ochranu proti působení radioaktivnímu zamoření.

Budování těchto úkrytů zajišťovaly ženijní opevňovací prapory jenž zřejmě po dobu prací byly ubytováni dnes již v zaniklém objektu vedle č.p. 28. Vznik tohoto úkrytu není přesně znám, z leteckých snímků z roku 1952 je patrné, že na tomto místě ještě nestál a byl postaven někdy na konci 60. let 20. století.