Prohořská lípa

28.02.2021

Prohořská lípa roste na zahradě domu č.p. 8 v osadě Prohoř na Žluticku. Lípa byla prohlášena za památný strom Vyhláškou Okresního národního výboru Karlovy Vary s platností od 01.01.1986.

V minulosti se jednalo o esteticky, historicky i ochranářský významný strom s rozložitou korunou. Dnes je lípa spíše živoucím polovičním torzem kdysi krásné a rozložité lípy s vychýleným kmenem a zastřešenou kmenovou dutinou. Původně byla lípa mohutná, jejíž kmen se ve výšce cca 2,5 m dělil na dvě silné kosterní větve. V minulosti se lípa rozlomila vlivem silných poryvů větru.

Lípa roste na zahradě soukromého objektu a spatřit jí lze pouze přes plot na jižní straně osady.Parametry stromu dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 410 cm, výška 15 m, odhadované stáří 300 let.

Parametry stromu podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 459 cm, výška 16 m.Použitá literatura:

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Vyhláška národního výboru v Karlových Varech ze dne 26.11.1985, kterou se zřizují chráněné přírodní výtvory. In: . Karlovy Vary: Okresní národní výbor Karlovy Vary, 1985.