řasnatka krátkonohá — Peziza micropus

01.12.2020

Pezizaceae - kustřebkovité

Plodnice: 2-10 cm široká, zprvu pohárkovitá, stopkatě zúženou bází přisedlá, brzo široce miskovitá, posléze ploše rozložená nebo až vyklenutá, s okrajem často zprohýbaným, křehce vodnatě masitá, terč v různých odstínech okrově žlutých nebo okrově hnědých, někdy též světle kaštanově až umbrově hnědý, zevní plocha bíle plstnatá a moučnatě ojíněná, zvláště při okraji políčkovitě rozpukaná nebo drobně bradavčitá, okraj vroubkovaný nebo roztrhaný.

Dužnina: na řezu 2-4 mm tlustá, bělavá, se střední vláknitou vrstvou. Vřecka válcovitá s 8 výtrusy a stěnou nahoře silně amyloidní. Askospory 14-18 x 8-10 um, elipsoidní, hladké, bez kapek, bezbarvé.

Stanoviště: roste na tlejícím dřevě listnáčů, zvláště hojně na padlých kmenech buků v horských lesích. Nejedlá.

Výskyt: květen až říjen.Zdroj: Houby, Mirko Svrček, Aventinum, 1996