rezavec štetinatý — Inonotus hispidus

23.12.2020

Hymenochaetaceae - kožovkovité

Popis: plodnice jednoletá, klobouk až 35 cm široký, polokruhovitý, kopytovitý až střechovitý, bokem přirostlý, v mládí šťavnatý, na okraji vylučující kapky tekutiny, svrchu plstnatě štětinatý, okrově hnědý, tmavě hnědý až hnědočerný, v mládí se sírově žlutým až žlutohnědým okrajem. Rourky s rezavě hnědými póry. Dužnina rezavě hnědá.

Výskyt: hojný druh.

Doba výskytu: červen až říjen.

Využití: nejedlý druh.

Biotop: roste jednotlivě, nebo v malých skupinách, na živých i odumřelých kmenech a větvích listnáčů, zejména jabloní, ořešáků, jasanů a moruší. V parcích, sadech, alejích a zahradách.

Záměna: záměna není příliš pravděpodobná, spíše s ostatními druhy rezavců.




Použitá literatura:

ANTONÍN, Vladimír a Ladislav HAGARA. Houby. 7. Praha: AVENTINUM NAKLADATELSTVÍ, s.r.o., 1999. ISBN 80-7151-259-1.

KEIZER, Gerrit J. Houby: encyklopedie. 2. vyd. Čestlice: Rebo, 2005, 288 s. Encyklopedie (Rebo). ISBN 80-723-4479-X.