rosolovka mozkovitá — Tremella mesenterica

08.12.2020

Tremellaceae - rosolovkovité

Plodnice: 2-4 cm široká, přisedlá, okrouhlá, rozdělená v četné mozkovitě zprohýbané laloky, zlatožlutá, za vlhka pružně rosolovitá, za sucha tvrdá a seschlá, dost příjemného pachu. Hymenium povléká celý povrch plodnice. Výtrusný prach bílý. Výtrusy 10-12 um široké, kulovité, hladké, bezbarvé. Bazidie jsou rozděleny dvěma na sobě kolmými rovinami ve 4 části.

Stanoviště: roste na odumřelých, spadaných větvích listnatých stromů, zvláště hojně na dubech a habrech. Nejedlá.

Záměna: příbuzná rosolovka listovitá (Tremella foliacea) je větší, až 15 cm široká, hnědožlutá, někdy s fialových nádechem.

Výskyt: září až duben.
Zdroj: Houby, Mirko Svrček, Aventinum, 1996