rourkovka rezavá (zlepníček jahodový) — Tubifera ferruginosa

28.12.2020

Tubiferaceae - mlékovité

Popis: sporangia jsou nahloučená, přisedlá, ve skupinkách velkých 1 až 5 cm, bez třeně, válcovitá nebo kyjovitá o průměru do 0,3 mm, vysoká až 5 mm, světle až tmavě hnědá, zpočátku červenohnědá až fialově hnědá, okrová, až světle žlutooranžová. Plasmodium oranžové, růžové nebo karmínové, často tvořící růžové hrudky podobné jahodám od něhož je odvozeno starší pojmenování.

Výskyt: hojný druh.

Doba výskytu: květen až říjen.

Využití: nejedlý druh.

Biotop: roste na odumřelém dřevě listnatých i jehličnatých stromů.

Záměna: je nepravděpodobná.
Použitá literatura:

KEIZER, Gerrit J. Houby: encyklopedie. 2. vyd. Čestlice: Rebo, 2005, 288 s. Encyklopedie (Rebo). ISBN 80-723-4479-X.