smrž obecný – Morchella esculentaa

28.02.2021

Morchellaceae - smržovité

Popis: klobouk až 10 cm vysoký, nepravidelně vejčitý, hruškovitý či kulovitý, tupě kuželovitý, elipsoidní, vzácně výrazně protáhlý nebo zcela i nepravidelně tvarovaný. Spodní okraj klobouku je přirostlý po celé délce ke třeni, dutý, nepravidelně hluboce jamkovitý s hranatými žebry, Jamky jsou medově žluté až okrově hnědé, v mládí šedé, až šedě okrové, ve stáří okrové, nažloutlé. Klobouk velmi výrazně připomíná včelí plástev. Třeň je vysoký až 15 cm, dutý, podélně zvlněný nebo rýhovaný, křehký, někdy mírně ohnutý, bělavý až krémový. Povrch třeně je velmi jemně zrnitý, ve stáří později radiálně zvrásněný. Dužnina šedá až hnědavě okrová. Vůně a chuť příjemná.

Výskyt: roztroušeně, na Karlovarsku vzácnější druh.

Doba výskytu: duben až květen.

Biotop: v listnatých lesích a na travnatých okrajích a mýtinách, v parcích, v hájích, ovocných sadech, křovinách, zahradách, na březích podél potoků, pod jasany, osikami, topoly, akáty, jabloněmi a třešněmi.

Využití: vynikající jedlá houba, k zapékání, k nadívání klobouků.

Záměna: velmi variabilní druh záměna možná s ostatními druhy smržů.
Použitá literatura:

MIKŠÍK, Michal. 1000 českých a slovenských hub. 1. Praha: nakladatelství Svojtka & Co. s. r. o., 2015. ISBN 978-80-256-1190-6.

MIKŠÍK, Michal. Poznáváme jarní houby. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4403-2.

KEIZER, Gerrit J. Houby: encyklopedie. 2. vyd. Čestlice: Rebo, 2005, 288 s. Encyklopedie (Rebo). ISBN 80-723-4479-X.