spálenka skořepatá — Kretzschmaria deusta

24.12.2020

Xylariaceae - dřevnatkovité

Popis: plodnice nepravidelně korovitá, o průměru až několika decimetrů, vytrvalá, v mládí bělavá až šedá, brzy však černající stroma, která jsou spodní plochou pevně přichycena k substrátu. Na lomu můžeme lupou pod povrchem pozorovat velice drobné lahvovité až baňkovité plodničky.

Výskyt: hojný druh.

Doba výskytu: březen až listopad.

Využití: nejedlý druh.

Biotop: na nejrůznějších listnáčích (buk, jilm, jasan, dub, javor). Patří mezi nejdůležitější parazity listnatých stromů.

Záměna: vzhledem ke svojí konzistenci nezaměnitelný druh.

Použitá literatura:

ANTONÍN, Vladimír a Ladislav HAGARA. Houby. 7. Praha: AVENTINUM NAKLADATELSTVÍ, s.r.o., 1999. ISBN 80-7151-259-1.

KEIZER, Gerrit J. Houby: encyklopedie. 2. vyd. Čestlice: Rebo, 2005, 288 s. Encyklopedie (Rebo). ISBN 80-723-4479-X.