stroček trubkovitý — Craterellus cornucopioides

10.10.2020

Cantharellaceae - liškovité

Plodnice: 5-12 cm vysoká, nahoře vně přehrnutá a tam až 8 cm široká, trubkovitá nebo nálevkovitá a až ke spodu otevřená (dutá), velmi tenkomasá, šedohnědá až černohnědá, ve stáří většinou tmavší než v mládí, za vlhkého počasí často tmavomodrá až zcela černá; okraj plodnice nepravidelný a vlnovitě zprohýbaný; hymenium na vnější straně je nejprve hladké, pak vrásčité nebo žilnatě vrásčité a nakonec často pokryté masou bílých výtrusů.

Dužnina: šedá až černavá, velmi tenká a tuhá.

Výtrusy: 10-14 x 7-9 um, elipsoidní; výtrusný prach bílý.

Výskyt: roste místy hojně hlavně v listnatých a smíšených lesích, především pod buky a duby, často v trsech; dává přednost jílovitým a vápnitým půdám, v nížině většinou chybí; srpen až listopad.

Poznámky: jedlý, hodí se sušený a na prášek rozdrcený jako kořenná houba do omáček a polévek.

Možnosti záměny: vzhledem k typickému vzezření lze stroček trubkovitý zaměnit jen s málo houbami - snad s jedlým vzácným stročkem kadeřavým (Pseudocraterellus sinuosus) nebo s rovněž jedlou liškou šedou (Cantharellus cinereus). První se liší plným třeněm, druhá zřetelnými lištami na spodu klobouku a švestkovou vůní.