Svinovské duby

08.01.2021

Dvojice dubů letních roste nedaleko kaple sv. Floriána, na jihozápadním okraji návsi osady Svinov. Dub byl prohlášen na základě návrhu naše sdružení (ZO ČSOP Alter meles) za památný strom rozhodnutím Městského úřadu Toužim ze dne 06.10.2005.

Duby nejsou sice významné svými rozměry, mají však estetickou a historickou hodnotu, kdy v minulosti byl pod korunou stromů umístěn pomník padlých 1. světové války. První dub má kmen rovný, přecházející v mohutnou korunu. Druhý dub je mírně nakloněn a jednostranně zavětven, což způsobuje druhý dub. Oba duby tvoří krásnou a kompaktní rozložitou korunu.Parametry dubů dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 290 a 376 cm.

Parametry dubů podle (Lupínek, Eperješiová, 2009):

Obvody kmenů 300 a 387 cm, průměr kmene 95 a 95 cm, výška 24 m, průmět koruny 17 a 19 m, nasazení koruny 5 a 6 m.

Parametry dubů podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 309 a 392 cm, výška 25,5 a 24 m.Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav a Michaela EPERJEŠIOVÁ. Inventarizace památných stromů a jejich zaměření pro aktualizaci ÚAP. Karlovy Vary, 2009.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Karlovy Vary 06.10.2005: Městský úřad Toužim, 2005.