Topol v Lažanech

28.02.2021

Topol černý (Populus nigra L.) stával na okraji návsi osady Lažany, v zatáčce u silnice na Brložec, na vyvýšené kamenné zídce u domu č.p. 7. Topol v Lažanech byl prohlášen za památný strom Vyhláškou Okresního národního výboru Karlovy Vary s platností od 01.01.1986.

Mohutný topol s dlouhým a štíhlým kmenem se větvil až v horní třetině a tvořil okrajovou dominantu návsi. Větve se charakteristicky hákovitě ohýbaly. Kmen měl topol v dolní části také poškozen dvěma trubkami, které tvořili zřejmě oplocení. Patrně v 70. nebo 80. letech 20. století byla část kmene obestavěna opěrnou zítkou do výše cca 2 m a zasypána zeminou. Z tohoto důvodu a špatné péči byl strom nestabilní a hrozil jeho pád na nemovitost. Výrazný byl především jeho náklon nad silnici. Ochrana památného stromu byla zrušena rozhodnutím Městského úřadu ze dne 10.08.2006. Poté byl topol pokácen a jeho torzo dolní části kmene leželo na návsi několik let, v současné době je již odstraněné.Parametry stromu dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 410 cm, výška 25 m, odhadované stáří 100 let let.Použitá literatura:

Vyhláška národního výboru v Karlových Varech ze dne 26.11.1985, kterou se zřizují chráněné přírodní výtvory. In: . Karlovy Vary: Okresní národní výbor Karlovy Vary, 1985.