trámovka plotní — Gloeophyllum sepiarium

02.12.2020

Gloeophyllaceae - trámovkovité

Klobouk: 2-10 cm široký, bokem přisedlý, polokruhovitý nebo terčovitý, rezavě hnědý, na okraji v mládí žlutě lemovaný, celý hrbolatý, hustě chlupatý až štětinkatý, tuhý. Hymenofor lupenitý, složený z tlustých, kožovitých, radiálně seřazených lupenů, zprvu žlutavých, později pak rezavých.

Dužnina: rezavě hnědá, kožovitě tuhá. Výtrusný prach bílý. Výtrusy 7-12 X 3-4,5 um, válcovité, bezbarvé.

Stanoviště: roste velmi hojně na kmenech a pařezech jehličnanů, spíše na sušších místech, a velmi často na opracovaném dřevu - na plotech, trámech, dřevěných můstcích. Nejedlá.

Výskyt: celoročně.



Zdroj: Houby, Mirko Svrček, Aventinum, 1996