třepenitka svazčitá — Hypholoma fasciculare

08.10.2020

Strophariaceae - límcovkovité

Aktuální taxonomické zařazení (CABI, 2001): Basidiomycota/Basidiomycetes/Agaricomycetidae/Agaricales/Strophariaceae/Hypholoma

Klobouk: v mládí výrazně žlutý, později světle žlutý až bělavý. Klobouk v průměru okolo 5 cm, zvoncovitý až plochý. Pokožka hladká a lysá. Okraj klobouku se zbytky vela.

Třeň: až 10 cm dlouhý, světle sírově žlutý, rezavě vláknitý.

Dužnina: výrazně žlutá.

Výskyt: na Karlovarsku převážně listnaté porosty, ve velmi bohatých trsech na pařezech listnáčů.

Doba výskytu: roste po celý rok.

Použití: slabě jedovatá, se silnou hořkou chutí, takřka se nedá pozřít.

Záměna: je možná s ostatními druhy třepenitek.