Tuhnické lípy

17.02.2021

Dvojice lip roste v ulici spojující zahrádkářskou kolonii a ulici Plzeňskou, na rohu dnešního areálu Centra zdraví a bezpečí, pod panelovými garážemi. Tuhnické lípy byly prohlášeny za památné stromy rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 23.07.2004.

První lípa roste v těsné blízkosti garáží, má mohutný kmen s výraznými kořenovými náběhy. V kmeni má výraznou dutinu, způsobující menší stabilitu stromu. Nalezeno několik odlamujících se větví. Suché části koruny odhadnuty na 10 - 20 %. Korunu má nízko posazenou tvořenou větvemi hákovitě zahnutými. Koruna je mohutná a srdcovitého tvaru. Kmen je dutý. Druhá lípa je dvoukmen, s hákovitě zahnutými větvemi, tvořící obvejčitou korunu.Parametry lip dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 335, 215 (207) cm.

Parametry lip podle (Lupínek, 2006):

Obvod kmene 335 a 215 cm, výška 18 a 17 m.

Parametry lip podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 352 a 232 (229) cm, výška 22 a 20 m.Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav. ZO ČSOP ALTER MELES. Inventarizace památných stromů v územní působnosti Magistrátu města Karlovy Vary. Žlutice, 2006, 136 s.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Karlovy Vary 23.07.2004: Magistrát města Karlovy Vary, 2004.