ušíčko černé — Pseudoplectania nigrella

25.12.2020

Sarcosomataceae - masečníkovité

Popis: plodnice až 3 cm široká, nejdříve polokulovitá, později miskovitá s mírně potrhaným okrajem, k substrátu těsně přirostlá bez viditelně oddělené stopkovité části. Rouško plodnice je šedočerné až černé, v mládí poměrně lesklé, později s matným povrchem.

Výskyt: nehojný druh.

Doba výskytu: březen až květen.

Využití: nejedlý druh.

Biotop: v jehličnatých lesích bohatě porostlých mechem, jednotlivě, nebo ve skupinách, ve vyšších polohách častější, hlavně v lesích s vysokou vlhkostí.

Záměna: ušíčko jedlové (Pseudoplectania melaena) se liší krátkou, ale zřetelnou stopkou a růstem na mrtvém dřevě jedlí. Ušíčko rašeliníkové (Pseudoplectania sphagnophila) roste výhradně na rašeliníku.
Použitá literatura:

ANTONÍN, Vladimír a Ladislav HAGARA. Houby. 7. Praha: AVENTINUM NAKLADATELSTVÍ, s.r.o., 1999. ISBN 80-7151-259-1.

MIKŠÍK, Michal. 1000 českých a slovenských hub. 1. Praha: nakladatelství Svojtka & Co. s. r. o., 2015. ISBN 978-80-256-1190-6.