vějířovec (trstnatec) obrovský— Meripilus giganteus

19.08.2020

Meripilaceae - vějířovcovité

Plodnice: složená z několika vějířovitých vzájemně prorostlých klobouků, horní strana žlutě nahnědlá až tmavě hnědá. Plodnice polokruhovité dosti tenké. Póry jsou bílé, drobné, po omaku černají. Dužnina je bělavá, staré plodnice černají. Výtrusný prach bílý.

Výskyt: na Karlovarsku hojný zejména na bukových pařezech

Doba výskytu: červenec až listopad

Použití: Mladé plodnice jsou jedlé

Záměna: málo pravděpodobná.

Biotop: parazit na bázích živých kmenů, kořenech a na pařezech, zejména buků, dubů, jírovců