vlčí mléko červené — Lycogala epidendrum

03.12.2020

Tubiferaceae

Plodnice: (aethalium) skoro kulovité nebo polštářkovité, přisedlé, 3-15 mm široké, připomínající drobné pýchavky (Lycoperdon) nebo prášivky (Bovista), jednotlivé nebo po několika nahloučené, se skořápkovitou, tenkou korovou vrstvou, v mládí měkké, světle růžové, pak narůžověle šedé, žlutavě hnědé až načernalé, nepravidelně pukající, uvnitř s prášivou šedorůžovou masou výtrusného prachu. Výtrusy 6-7 um široké, kulovité, na povrchu jemně síťnaté, narůžověle šedé, pak bledě okrové.

Stanoviště: tento nejběžnější zástupce hlenek se vyskytuje velmi hojně na pařezech a ležících kmenech různých dřevin. Nejedlé.

Výskyt: květen až říjen.Zdroj: Houby, Mirko Svrček, Aventinum, 1996