Žalman

17.02.2021

Dub letní roste v zahradě soukromého domu Hradištní ulice č. 109 v Karlovarské čtvrti Tašovice. Dub byl prohlášen za památné strom rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 20.09.2005 na návrh Správy lázeňských parků. Majitelem jsou manželé Žalmánkovi.

Mohutný a velmi vysoký dub má kmen na spodní straně esovitě zahnutý se silnými kořenovými náběhy. Korunu má posazenou vysoko a je tvořena dlouhými širokými větvemi. Strom je výraznou dominantou viditelnou ze všech stran.Parametry dubu dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 394 cm.

Parametry dubu podle (Lupínek, 2006):

Obvody kmenů 394 cm.

Parametry dubu podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 431 cm, výška 29 m.
Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav. ZO ČSOP ALTER MELES. Inventarizace památných stromů v územní působnosti Magistrátu města Karlovy Vary. Žlutice, 2006, 136 s.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Karlovy Vary 20.09.2005: Magistrát města Karlovy Vary, 2005.