Žalmanovská lípa

03.08.2020

Lípa srdčitá se nachází na staré silnici mezi Žalmanovem a Andělskou Horou, asi 800 m severozápadně od Žalmanova.

Pravděpodobně stojí poblíž místa, kde stará polní cesta, jdoucí od Stružné přibližně po vrstevnici severně od Žalmanova k poutnímu kostelu Nejsvětější Trojice u Andělské Hory, křížila později vybudovanou silnici. Dnes je tento úsek silnice slepý, se zachovalým stromořadím starých jabloní, topolů a jasanů.

Kmen se ve výšce cca 7 m větví do pěti kosterních větví. Dalším mnohačetným větvením vytváří pravidelnou kulovitou korunu o průměru přes 20 m. Kmen i kosterní větve se jeví v dobrém zdravotním stavu. Obvod kmene je udáván 466 cm, stáří cca 250 let.

Autor: Martin Zatloukal