Zámecký dub

17.02.2021

Dub roste před budovou Středního odborného učiliště logistického a středního odborného učiliště. Dub byl prohlášen za památný strom rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 21.07.2006.

Dub roste na okraji zámeckého parku nedaleko plotu z rododendronů. Dub má rovný kmen, který se ve 4 m mění v kompaktní, široce rozloženou korunu deštníkovitého tvaru. Dub není v kontextu ostatních dřevin dalovického parku nijak významný.Parametry dubu dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 439 cm.

Parametry dubu podle (Lupínek, 2006):

Obvod kmene 439 cm, výška 20 m.

Parametry dubu podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 426 cm, výška 21 m.Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav. ZO ČSOP ALTER MELES. Inventarizace památných stromů v územní působnosti Magistrátu města Karlovy Vary. Žlutice, 2006, 136 s.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Karlovy Vary 21.07.2006: Magistrát města Karlovy Vary, 2006.