zvoneček uhelný — Geopyxis carbonaria

29.12.2020

Pyronemataceae - ohnivkovité

Popis: plodnice miskovitá až pohárkovitá o průměru do 2 mm, většinou zcela pravidelného tvaru. Uvnitř je plodnice žlutavě červenohnědá až špinavě oranžově žlutá. Vně světle červenohnědá až oranžově žlutá, jemně šupinatá, s bělavý zoubkatým okrajem a hluboce kořenujícím třeněm.

Výskyt: nehojný druh.

Doba výskytu: květen až říjen.

Využití: nejedlý druh.

Biotop: jednotlivě nebo ve skupinách na starých spáleništích.

Záměna: zvoneček alpský (Geopyxis alpina) se liší nepříjemným pachem a mikroskopicky. Bělokosmatka početná (Trichophaea abundans) je pohárkovitá šedobílá s obrveným okrajem, bez třeně a hnědě chlupatá.
Použitá literatura:

ANTONÍN, Vladimír a Ladislav HAGARA. Houby. 7. Praha: AVENTINUM NAKLADATELSTVÍ, s.r.o., 1999. ISBN 80-7151-259-1.

KEIZER, Gerrit J. Houby: encyklopedie. 2. vyd. Čestlice: Rebo, 2005, 288 s. Encyklopedie (Rebo). ISBN 80-723-4479-X.

LOHMEYER, Till R. a Ute KÜNKELEOVÁ. Houby: Určování a sběr, více než 400 detailních zobrazení. 1. Praha: Nakladatelství Slovart, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7391-806-4.

MIKŠÍK, Michal. 1000 českých a slovenských hub. 1. Praha: nakladatelství Svojtka & Co. s. r. o., 2015. ISBN 978-80-256-1190-6.