Anton Günther (05.06.1876 – 29.04.1937)

09.10.2020

Anton Günther se narodil jako druhý syn návrháři a mistru výšivkových vzorů Johannu Güntherovi (*30.11.1846 - †28.11.1901) a jeho manželky Elisabeth Lorenzové - Lorencové (*11.09.1869 v Jáchymově), oba z Božího Daru č.p. 113. Malý Anton byl pokřtěn až 11. června 1876. Otci Johannu Güntherovi se přezdívalo Toler-Hans ("údolní Hans" nebo také "tolarový Hans" podle jáchymovského tolaru), protože pocházel z Jáchymova.

Anton byl z 10 dětí, což v kombinaci s malým platem jeho otce jako návrháře výšivkových vzorů a malému hospodářství u domu, znamenalo, že jeho dětství bylo možné charakterizovat jako bídu a uskrovňování. Celkem z 10 dětí přežilo 6. Aby otec ze svého nuzného platu rodinu uživil, chodil si do nedalekého příhraničního hotelu "NeuesHaus" přivydělávat jako muzikant. Později tento hostinec koupila Antonova sestra. Občas také hrával na zábavách v Božím Daru nebo Oberwiesenthalu. Mladý Anton tak otce velmi často doprovázel a později i hrával sám. Byl samouk, což však jeho kvality nijak nesnižovalo. Jak sám vzpomínal, hudbu se nikdy neučil ani nestudoval, jenom u starého Julia Süsse a později u jeho bratrance Traugotta. Do měšťanské školy chodil do Jáchymova.

Jako mladý jinoch chtěl být Anton Günther lesníkem, což zřejmě souviselo s životem na Božím Daru, kdy vylepšoval domácí rozpočet lesními plody, klestem apod. Velmi vřelý vztah měl Anton se svojí babičkou Annou Günther, a to především potom co mu zemřela jeho matka Elisabeth. V matrice Božího Daru jsem nalezl, že se narodila 11.09.1845 v Jáchymově. Dne 30.04.1878 se např. podle dochovaných matrik Antonovi narodila sestra Mathilda Marie Florentina, která se provdala 28.05.1901 za Josefa Lindackera. Dne 27.05.1880 se narodil bratr Julius Karl Johann, dne 20.11.1882 se narodil Josef Anton Johann (†22.08.1943), dne 11.09.1885 se narodil bratr Franz Johann, 28.10.1887 se narodila Maria Anna Elisabeth (†30.1.1945). Po ovdovění si otec Antona Günthera Johann bere (13.01.1891) vdovu Františku Süssovou (Franziska Süss, rozená Kühnová?) a dne 15.12.1891 se z tohoto manželství narodil syn Johann. Prvním sourozencem byl bratr (*03.06?.1874 - †23.10.1882). Protože lesník nebylo v té době příliš výdělečné zaměstnání, mladý Anton nastoupil do učení k litografovi Schnidtovi v Bucheholzi. Namísto 4LET SE Anton vyučil již za 3 roky. Poté odchází do Prahy a je zaměstnán u c.k. dvorní litografie Antonína Hasse. Se svými krajany se pravidelně scházel v místním hostinci, kde se naučil hrát na kytaru a složil první píseň "Drhamisdrham" (Doma je doma). Anton Günnther jako zaměstnanec litografie byl jeden z prvních, který začal používat a vyrábět písňové pohlednice. Jednalo se o pohlednici s notami, textem a malým obrázkem. Na konci roku 1901 odmítá nabídnutou práci litografa v Arhusu (v Dánsku). Z důvodu úmrtí jeho otce dne 28.11.1901 a vrací se zpět do Božího Daru. Písňové pohlednice se staly významným zdrojem financí pro celou rodinu. Pohlednice vydávalo nakladatelství Hoffmeister v Lipsku. V roce 1906 a 1907 byl poctěn tím, že mohl zpívat před jeho veličenstvem saským králem Fridrichem Augustem. Roku 1908 hrál své písně jeho c.k. Výsosti arcivévody Karla Františka Josefa na Klínovci při průmyslové výstavě. V témže roce 9. července se žení s 22 letou dcerou tesaře Johanna Zettla Marií (Amálií Evou) Zettlovou (*24.12.1886) z Božího Daru č.p. 67. Postupně se jim narodí děti Erwin, Maria a Imgard.

V roce 1911 založil nadaci k podpoře chudých, starých a nemocných lidí. Při první světové válce byl naverbován v roce 1914 do války na srbskou frontu, kde mu střepina z granátu poranila nohu a ocitl se v lazaretu v Chomutově. Z vyprávění Josefa Václava Nečase na webu znkr.cz se uvádí, že bratr Julius padl v I. světové válce a zanechal po sobě 3 sirotky. Toto tvrzení nejspíše nebude pravdivé, kdy podle mého pátrání v seznamech padlých, který vede Ústřední vojenský archiv zemřel z Božího Daru ve válce z tohoto rodu pouze Jan Eduard Günther (místo narození Boží Dar, bydlištěm Jáchymov, narozen roku 1882, působil v 92 pěším pluku, jako datum úmrtí se uvádí 15.04.1915, kdy byl prohlášen za mrtvého, kdy pravděpodobně padl na Ruské frontě). V matrice narozených je uveden jako Johann Eduard Günther narozen 07.03.1882, jehož otec byl Johann Günther z Božího Daru č.p.93 a matka Christina Johanna Lenk. Nemohlo se tedy jednat o jeho bratra. Dne 19.04.1919 umírá také babička Anna Günther.

Anton Günther po válce stále vystupoval, trápilo ho však národnostní nesnášenlivost, která vznikla především vytvořením Československa. Především vyšší posty, včetně policejních, byly obsazeny Čechy. Omezeno bylo také cestování za výdělkem do nedalekého německého Oberwiesenthalu. Stále více se tak začal cítit jako opovrhovaný němec v Čechách. Ještě za jeho života při oslavě 60. narozenin v roce 1936 mu obyvatelé Božího Daru zbudovali z kamenů a balvanů na náměstí pomník. Situace se však stále více komplikovala, lidé novou tvorbu autora nepřijali a 29.04.1937 Anton Günther spáchal sebevraždu. Pochován byl do rodné půdy 02.05.1937.

Za celou karieru složil více jak 140 písní, dnes již uplynula lhůta pro ochranu autorských práv.Literatura:

Matrika narozených 1870 - 1882. Boží Dar (Gottesgab, Theodosium); Myslivny (Gottesgaber Försterhäuser, Gottesgabské Myslivny); Špičák (Spitzberg), 1882. Dostupné také z: https://www.portafontium.eu/register/soap-pn/bozi-dar-06

Matrika narozených 1850 - 1870. Boží Dar (Gottesgab, Theodosium) Myslivny (Försterhäuser) Špičák (Spitzberg), 1850 - 1870. Dostupné také z: https://www.portafontium.eu/register/soap-pn/bozi-dar-03

Matrika zemřelých 1846 - 1901. Boží Dar (Gottesgab, Theodosium); Myslivny (Försterhäuser); Myslivny (Gottesgaber Försterhäuser, Gottesgabské Myslivny); Špičák (Spitzberg), 1846 - 1901. Dostupné také z: https://www.portafontium.eu/register/soap-pn/bozi-dar-09

Život a dílo Antona Günthera. Vypráví a hraje Josef Nečas. Znovuobjevené krušnohoří [online]. Praha: Petr Mikšíček, 2007 [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: https://www.znkr.cz/clanek/504-Zivot-a-dilo-antona-gunthera-vypravi-a-hraje-josef-necas-/

Anton Günther [online]. Boží Dar: Město Boží Dar, 2006 [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: https://www.bozi-dar.cz/anton-gunther/d-28366

Anton Günther [online]. [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: https://www.anton-guenther.de/