"Jedině příroda ví, co chce... nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk" 

Johann Wolfgang von Goethe

— Nejnovější články v sekci PAMÁTKY —

 

Kostel sv. Jakuba nebo také sv. Jakoba (Jacoba) se nachází západně od města Bochov pod Zámeckých vrchem obklopen pěticí mohutných památných lip.

Původně gotický, v průběhu několika let přestavován až do dnešní podoby. Dnešní kostel postaven po požáru roku 1760 a to v letech 1763 až 1767 zednickým mistrem F. Pöperlem za účasti truhláře F. Liebnera. Kostel byl obnoven roku 1834, věž dokončena roku 1885 podle starých Pöperlových plánů z roku 1767 J. Schobertem.

Nejznámější bečovská restaurace stojí nedaleko Bečova, u hlavní silnice na Plzeň, v blízkosti campu, obklopená smrkovými lesy. V dávných dobách se jednalo o významné místo pro procházky do okolí a občerstvení.

Zaniklá ves Skoky (německy Maria Stock) leží cca 4,5 km západně od Žlutic, nad vybudovanou vodní nádrží z roku 1965 až 1968. Na místě se původně nacházel hospodářský dvůr, náležící k panství Údrč, které je prvně uvedeno již roku 1169 (Träger, 1993). Tento dvůr se postupně rozrostl do malé vsi, která se podle (Fiala, 2003) nazývala Pivoňka.

 

 


— VYTÁHNĚTE KOLO NA PROJÍŽĎKU DO PŘÍRODY —

 

 

ZO ČSOP Alter meles

Základní organizace (24/02) Českého svazu ochránců přírody Alter meles vznikla v roce 2002. Jsme dobrovolnická, nezisková organizace zabývající se ochranou přírodního a kulturního dědictví Karlovarska. Cílem organizace je působit na své členy a ostatní subjekty v duchu odpovědnosti za přírodu a životní prostředí. Více o nás naleznete zde.

Pozemkový spolek Vladař

Pozemkový spolek Vladař vznikl počátkem roku 2008 pod záštitou mateřské základní organizace Českého svazu ochránců přírody 24/02 ALTER MELES. Vznik pozemkového spolku tak navázal na dlouholetou dobrovolnickou péči o významný krajinný prvek "Louky pod Vladařem". Cílem spolku je postupné získání vlastnických práv k biologicky hodnotným pozemkům a dlouhodobá péče o tyto lokality. Pozemkový spolek, pečuje o desítky hektarů chráněných ploch, jako např. o VKP "Louky pod Vladařem", VKP "Knínické vrby", nebo smluvně o PP Viklan u Javorné. Více o Pozemkovém spolku Vladař.

Záchrana kostela sv. Bartoloměje

Od roku 2017 postupně zachraňujeme jeden z nejstarších kostelů Západních Čech v obci Přílezy nedaleko Bečova nad Teplou. Cílem naší snahy je obnova historických prvků nejen u kostela sv. Bartoloměje, ale také citlivá obnova okolního veřejného prostranství v návaznosti na historický vývoj obce. Společně chceme změnit místo kde žijeme na prostor pro společné setkávání. Více o záchraně kostela.