bělochoroš mléčný — Tyromyces lacteus

19.10.2020

Polyporaceae - chorošovité

Popis: plodnice kloboukaté, někdy s rourkami sbíhajícími na substrát. Klobouk 30-100 mm, polokruhovitý až protáhlý, měkce masitý, zprvu bílý až nažloutlý a jemně vločkatý, pak olysávajicí, světle sedavý. Rourky až 10 mm dlouhé, s hranatými, drobnými (0,2-0,3 mm), bílými až krémovými póry. Dužnina má nahořklou chuť.

Výskyt: roste dosti hojně, jednotlivě nebo ve skupinách, na odumřelých kmenech a větvích listnáčů, méně často i jehličnanů, především dubů, buků, smrků, jedlí a jiných dřevin.

Záměna: podobný a velice hojný bělochoroš hořký (O. stipticus) má mnohem výrazněji hořkou dužninu; rourky nesbíhají na substrát, výtrusymá širší. Roste především na jehličnanech (vzácně také na listnáčích).Zdroj: Ladislav Hagara, Vladimír Antonín, Jiří Baier, Houby, AVENTINUM, 1999