Chodovský buk

01.01.2021

Mohutný a svým mírně točivým kmenem, s výraznými kořenovými náběhy, roste v samotném středu obce Chodov poblíž silnice Bečov nad Teplou - Měchov, poblíž přístavku garáže u prodejny smíšeného zboží. Chodovský byl prohlášen za památný strom Vyhláškou Okresního národního výboru s platností od 01.01.1986.

Stáří dubu odhaduje výše uvedená vyhláška na 200 let. Buk lesní (Fagus sylvatica L.) má bohatě košatou korunu, která je tvořena dvěma mohutnými kosterními větvemi. Ve vrcholové části je koruna zajištěna pružnou vazbou. Pod korunou stromu se velmi často scházejí místní štamgasti smíšeného občerstvení (obchodu), což způsobuje časté poranění kořenových náběhů. V této souvislosti se u paty kmene a na kmeni objevují dřevokazné houby, nejčastěji šupinovky kostrbaté (Pholiota squarrosa (Vahl) P. Kumm.).Parametry buku dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 420 cm, výška 18 m.

Parametry buku podle (Lupínek, Eperješiová, 2009):

Obvod kmene 458 cm, průměr kmene 150 cm, výška 17 m, průmět koruny 15 m, nasazení koruny 2 m.

Parametry buku podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 473 cm, výška 19,5 m.Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav a Michaela EPERJEŠIOVÁ. Inventarizace památných stromů a jejich zaměření pro aktualizaci ÚAP. Karlovy Vary, 2009.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Vyhláška národního výboru v Karlových Varech ze dne 26.11.1985, kterou se zřizují chráněné přírodní výtvory. In: . Karlovy Vary: Okresní národní výbor Karlovy Vary, 1985.