hlízenka sasanková — Dumontinia tuberosa

29.12.2020

Sclerotiniaceae - hlízenkovité

Popis: plodnice až 3 cm široké, nejprve kalíškovitě nebo pohárkovitě kulovitá až miskovitá, zprohýbaná, s hladkými okraji, okrově až kaštanově hnědá. Třeň až 10 cm dlouhý, světle až tmavohnědý, často ohnutý, někdy chomáčovitý vyrůstající z tvrdého nepravidelného kulovitého, tmavě hnědého až černého sklerocia.

Výskyt: hojný druh.

Doba výskytu: březen až květen.

Využití: nejedlý druh.

Biotop: roste dosti hojně na jaře v době květu sasanky hajní (Anemone nemorosa), na jejíchž oddencích parazituje a přeměňuje je v malou hlízu, z níž na jaře vyrůstají plodničky. Zejména roste v listnatých lesích, v zahradách, parcích, u potoků.

Záměna: s dalšími druhy hlízeček. Hlízenka orsejová (Sclerotinia ficariae) parazituje na oddencích orseje jarního (Ficaria verna). Hlízenka hlíznatá (Sclerotinia sclerotiorum) parazituje na zbytcích upolínu nejvyššího (Sclerotinia sclerotiorum), devětsilu lékařského (Petasites hybridus), devětsilu bílého (Petasites albus), kostivalu lékařském (Symphytum officinale), tolice (Medicago sp.) a mrkve obecné (Daucus carota). Hlízenka borůvková (Monilinia baccarum) roste na mumifikovaných plodech brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus). Podobná je dále hlízenka klikvová (Monilinia oxycocci) která roste na loňských plodech klikvy bahenní (Vaccinium oxycoccos). Hlízenka hlohová (Monilinia johnsonii) roste na spadaných plodech hlohu. Hlízenka kokoříková (Stromatinia rapulum) roste na oddenek kokoříku vonného (Polygonatum odoratum). Hlízenka jetelová (Sclerotinia trifoliorum) roste na stvolech a kořenech motýlokvětých rostlin, převážně jetelů.

Použitá literatura:

ANTONÍN, Vladimír a Ladislav HAGARA. Houby. 7. Praha: AVENTINUM NAKLADATELSTVÍ, s.r.o., 1999. ISBN 80-7151-259-1.

KEIZER, Gerrit J. Houby: encyklopedie. 2. vyd. Čestlice: Rebo, 2005, 288 s. Encyklopedie (Rebo). ISBN 80-723-4479-X.

LOHMEYER, Till R. a Ute KÜNKELEOVÁ. Houby: Určování a sběr, více než 400 detailních zobrazení. 1. Praha: Nakladatelství Slovart, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7391-806-4.

MIKŠÍK, Michal. 1000 českých a slovenských hub. 1. Praha: nakladatelství Svojtka & Co. s. r. o., 2015. ISBN 978-80-256-1190-6.