kornice svazčitá — Encoelia fascicularis

09.12.2020

Popis: plodnice kolem 1 cm široká a cca 1 cm vysoká, zpočátku uzavřená do malého kalíšku nebo baňky. Oproti kornici otrubičnaté nejsou okraje zavinuté dovnitř kalíšku. Vnější část plodnice tmavá, většinou nebradavičnatá, tmavě hnědá až černá. Nemá třeň.

Výskyt: prosinec až duben. Vzácný druh.

Ekologie: na odumřelých větvičkách a větví topolů a jasanů. Vyrůstá zpravidla pospolitě ve shlucích několika plodnic zpod kůry, kterou v průběhu růstu roztrhává.

Využití: nejedlý druh.

Záměna: podobná kornice otrubičnatá (Encoelia furfuracea), je větší, roste převážně na větvích lísek a olší, okraje baňky má zavinuté dovnitř, vnější část baňky je výrazně otrubičnatá.
Použitá literatura:

MIKŠÍK, Michal. 1000 českých a slovenských hub. 1. Praha: nakladatelství Svojtka & Co. s. r. o., 2015. ISBN 978-80-256-1190-6.

ANTONÍN, Vladimír a Ladislav HAGARA. Houby. 7. Praha: AVENTINUM NAKLADATELSTVÍ, s.r.o., 1999. ISBN 80-7151-259-1.