Kozlovská lípa

03.09.2020

Chráněná lípa velkolistá svoji mohutnou korunou zastiňuje unikátní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově na polovině cesty mezi Toužimí a Bochovem na Karlovarsku.


I když svými parametry nedosahuje takových rozměrů jako jiné památné lípy, jedná se bezesporu o dominantní strom vytvářející fascinující genius loci tohoto historického místa. Svým umístěním vytváří charakteristický významný prvek stromové zeleně u historických objektů. V okolí kozlovského kostela v minulosti rostlo několik významných stromů, které byly v průběhu let pokáceny a to včetně mohutných jilmů při cestě ke kostelu.Samotný strom roste na mírném návrší u hradební zídky kostela v sousedství starých nepoužívaných sklepů. Na mohutné rozložité koruně jsou patrné výrazné poškození způsobené častými údery blesků do koruny. Z tohoto důvodu bylo v roce 2007 přistoupeno ke zdravotnímu řezu.Lípa vyhlášena za památný strom dne 3. 11. 2003 na návrh ZO ČSOP ALTER MELES.

Parametry:

Obvod kmene 435 cm

Výška 25 m

Šířka koruny 16 m

Průměr: 130 cm

Stáří cca 150 let