Křížové stromořadí

31.12.2020

Skupina 41 lip srdčitých, menšího vzrůstu, roste v údolí bezejmenného přítoku Hůreckého potoka, na úpatí Dřevařského vrchu mezi osadami Vodná a Hlinky. Lípy byly vyhlášeny za památné rozhodnutím Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les ze dne 01.12.1993.

Skupina lip je vysázena do dvou dvouřadých úzkých řad, které jsou na sebe kolmé a vytvářejí obrazec kříže. V okolí je vysázena smrková monokultura, která postupně zřejmě zakryje pohled na stromořadí. Vznik této aleje lze přisoudit k nedaleké památné aleji ve tvaru písmene "M", která je chráněna jako alej památných stromů s názvem "Stromořadí princezny Marie".

Ohledně vzniku obou alejí existuje několik báchorek a pověstí. Jedna vypráví o tom, že stromořadí nechal vysázet Bedřich Beaufort-Spontin, jehož dcera Marie měla v těchto místech tragicky zahynout. Jedna z pověstí mluví o tom, že se s ní převrhl kočár, jiná, že zde zemřela při lovu a další, že zde zabloudila a zmrzla. Jiná dochovaná pověst zase říká, že byla alej vysázena na počet Marie Terezie, která Bečov navštívila. Ve skutečnosti obě aleje nechal vysázet Bedřich Beaufort-Spontin na počet své sestřenice Maria Spada-Veralli-Potenziani, která zemřela v Římě v roce 1899, a na její počest byly stromořadí vysázeny v roce 1902 (Jáša, Dyedeková, 2011). V roce 2009 jsme při inventarizaci spočítali 40 ks lip.

Parametry stromů podle vyhlašovací dokumentace (CHKO, 1993):

Obvody kmenů 70 až 255 cm.

Parametry stromů podle (Lupínek, Eperješiová, 2009):

Obvody kmenů 280, 152, 172, 207, 96, 157, 134, 76, 184, 154, 182, 175, 150, 144, 113, 182, 90, 153, 174, 197, 87, 123, 128, 119, 156, 108, 196, 165, 156, 216, 85, 99, 194, 101, 148, 251, 160 a 150 cm, průměr kmenů od 25 do 93 cm, výška 22 m, průmět korun od 2 do 8,9 m, nasazení korun od 2 do 10 m.

Parametry stromů podle (Michálek, 2014):

Obvody kmenů 77 až 291, výška až 29 m.Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav a Michaela EPERJEŠIOVÁ. Inventarizace památných stromů a jejich zaměření pro aktualizaci ÚAP. Karlovy Vary, 2009.

JAŠA, Luděk a Jana DYEDEKOVÁ. Bečov: perla Slavkovského lesa. Sokolov: Fornica Graphics, 2011, 263 s. ISBN 978-80-87194-30-0.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Mariánské Lázně 12.10.1993: Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, 1993.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.