lesklokorka ploská — Ganoderma applanatum

02.11.2020

Ganodermataceae - lesklokorkovité

Popis: plodnice 10-30 cm široká, víceletá, bez třeně, plochá, v obrysu polokruhovitá nebo ledvinovitá, bokem ke dřevu přisedající, nahoře s tenkou, tvrdou, jakoby nalakovanou, často koncentricky brázditou, hrbolatou kůrou, která je zprvu bělavá, později též šedohnědá až skořicově hnědá; přírůstová část je bílá. Rourky vrstevnaté, hnědavé; póry okrouhlé, malé, bílé nebo lehce růžové, místa po doteku se zbarvují velmi rychle hnědě. Dužnina korkovitá a vláknitá, v mládí bělavá, později skořicově, rezavě nebo tmavě hnědá. Výtrusy 6-10 x 4-7 um, elipsoidní až vejčité, jemně bradavčité; výtrusný prach rezavě až kakaové hnědý.

Výskyt: roste velmi hojně většinou na dřevě odumřelých listnáčů, výjimečně i na jehličnanech; celoroční.

Poznámky: nepoživatelná. Patří k původcům bílé hniloby.

Možnosti záměny: může být zaměněna za troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius), troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola) a ohňovec obecný {Phellinus igniarius), které se však dobře odlišují bílým výtrusným prachem.Zdroj: Atlas hub, Hans W. Kothe, Průvodce přírodou, IKAR, 1998