Lípy u fary v Bečově (Bečov nad Teplou)

01.03.2021

Skupiny 4 ks lip rostla kolem příjezdové komunikace od bývalé fary kostela sv. Jiří k ulici Toužimská v Bečově nad Teplou. Lípy byly vyhlášeny za památné Vyhláškou Okresního národního výboru Karlovy Vary s účinností od 01.01.1986.

Původní vyhláška prohlašovala za památný strom pouze jednu lípu srdčitou (Tilia cordata Mill.)o obvodu kmene 365 cm, výšky 20 m a odhadovaným stářím 300 let. Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les dne 12.11.1993 vyhlásila za památné stromy 3 lípy velkolisté (širolisté) - (Tilia platyphyllos Scop.) a 1 ks lípy srdčité (Tilia cordata Mill.).

Vzhledem dlouhodobě špatnému stavu 1 lípy, rostoucí nejblíže (na samé hraně) komunikací Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les zrušila ochranu tohoto památného stromu. Špatný stav a výrazné zhoršení provozní bezpečnosti stromu způsobila světlá (bílá) hniloba lesklokorkou ploskou (Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.).


Parametry stromů podle vyhlašovací dokumentace (CHKO, 1993):

Obvody kmenů 199, 203, 193 a 390 cm.

Parametry stromů podle (Lupínek, Eperješiová, 2009):

Obvody kmenů 411, 225, 52 a 246 cm, průměr kmenů 135, 72, 62 a 80 cm, výška 19, 16, 16,5 a 16 m, průmět korun 10,9 m, 9, 11,1 m a 7,8 m, nasazení koruny 7 m, 2,8 m, 2,1 m a 2,4 m.

Parametry stromů podle (Michálek, 2014):

Obvody kmenů 397, 233 a 246 cm, výška 20,5, 16 a 18,5 m.Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav a Michaela EPERJEŠIOVÁ. Inventarizace památných stromů a jejich zaměření pro aktualizaci ÚAP. Karlovy Vary, 2009.

Vyhláška národního výboru v Karlových Varech ze dne 26.11.1985, kterou se zřizují chráněné přírodní výtvory. In: . Karlovy Vary: Okresní národní výbor Karlovy Vary, 1985.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Mariánské Lázně 12.10.1993: Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, 1993.

Rozhodnutí o zrušení ochrany památného stromu Lípy u fary v Bečově č. ÚSOP 403015 4/4: ze dne 03.12.2007. In: . Mariánské Lázně: Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, 2007.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.