pevník plstnatý — Stereum subtomentosum

10.12.2020

Stereaceae - pevníkovité

Popis: plodnice bokem přirůstají na dřevo. Hymeniu výrazně žloutne při poranění. klobouk je až 7 cm veliký, tenký a souměrně pásovaný. Klobouk je obvykle šedohnědavý, ve stáří často nazelenalý, kdy toto zbarvení je zapříčiněno porostem řas.

Výskyt: nehojný druh.

Doba výskytu: leden až prosinec.

Biotop: na mrtvém dřevě lisnáčů.

Využití: nejedlý druh.

Záměna: s ostatními druhy pevníků, především s pevníkem chlupatým (Stereum hirsutum), který má až 3 cm veliký klobouk, vlnovitě zprohýbaný, hustě chlupatý se žlutooranžovými pásy.
Použitá literatura:

MIKŠÍK, Michal. 1000 českých a slovenských hub. 1. Praha: nakladatelství Svojtka & Co. s. r. o., 2015. ISBN 978-80-256-1190-6.

ANTONÍN, Vladimír a Ladislav HAGARA. Houby. 7. Praha: AVENTINUM NAKLADATELSTVÍ, s.r.o., 1999. ISBN 80-7151-259-1.