pevník chlupatý — Stereum hirsutum

11.12.2020

Stereaceae - pevníkovité

Popis: plodnice má rozlité, polokloboukaté až kloboukaté, 1 - 2 mm tlusté. Tence kožovité, bokem přirostlé, rostoucí střechovitě nebo v pásech nad sebou. Povrch klobouku je štětinatý, žlutookrový s rouškem téměř hladkým, ve stáří vybůedávající do bělošedé barvy. dužnina je kožovitá a tvrdá.

Výskyt: hojný.

Doba výskytu: leden až prosinec.

Biotop: hojně na dřevě listnáčů, zejména na dubu, buku, habru.

Využití: nejedlý druh.

Záměna: pevník korkovitý (Stereum rugosum) a pevník dubový (Stereum gausaparum) mají plodnice k substrátu přitisknuté celou plochou. Podobný pevník plstnatý (Stereum subtomentosum) se liší výrazně žloutnoucím hymeniem.
Použitá literatura:

MIKŠÍK, Michal. 1000 českých a slovenských hub. 1. Praha: nakladatelství Svojtka & Co. s. r. o., 2015. ISBN 978-80-256-1190-6.

ANTONÍN, Vladimír a Ladislav HAGARA. Houby. 7. Praha: AVENTINUM NAKLADATELSTVÍ, s.r.o., 1999. ISBN 80-7151-259-1.