Počerenský dub

28.02.2021

Dub letní roste před panelovým domem na zeleném plácku, jihozápadně od návesního rybníka v obci Počerny. Dub byl prohlášen za památný strom rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 08.11.2001.

Dub má mohutný a rovný kmen, který v cca 5 m přechází do kompaktní, rozložité a mohutné koruny, tvořené několika kosterními větvemi, které jsou obloukovitě zahnuté. V koruně dubu je velké množství jizev po odstraněných větví. Při celkovém pohledu se jedná o velmi estetický strom.


Parametry dubu dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 405 cm.

Parametry dubu podle (Lupínek, 2006):

Obvod kmene 405 cm, výška 21 m.

Parametry dubu podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 404 cm, výška 21 m.Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav. ZO ČSOP ALTER MELES. Inventarizace památných stromů v územní působnosti Magistrátu města Karlovy Vary. Žlutice, 2006, 136 s.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Karlovy Vary 08.11.2001: Magistrát města Karlovy Vary, 2001.