Přírodní památka Homolka

07.10.2020

Přírodní památku Homolku, unikátní skalní výchoz nalezneme nedaleko Bečova nad Teplou. Pro svůj geologický vývoj je chráněna jako přírodní památka.


Při cestě z malebného městečka Bečova nad Teplou směrem do obce Chodov nalezneme v hlubokém lesním komplexu neobvyklý skalní výchoz. Jedná se o vypreparovaný čedičový sopouch s typickou sloupcovitou odlučností typickou pro zdejší čedičové výlevy. Jedná se o unikátní geologickou lokalitu v Bečovské vrchovině. Skalní výchoz, tvořený terciérním jemnozrnným olivinitickým bazanitem se vypíná do nadmořské výšky 685 m. V čediči nalezneme podivuhodné kosočtverečné vyrostlice zeleného minerálu olivínu, který v oblasti Pramenů vytvořil překrásné hadcové kupy. V okolí nalezneme autotrofní kambizemě s bohatým výskytem minerálních látek.

Výrazný homolovitý tvar se sloupcovou odlučností se zasloužil o vyhlášení této lokality přírodní památkou s význačným názvem "Homolka". Toto území bylo formálně ochráněno v roce 1972, v roce 1997 byla ochrana novelizována. Výstup na vrchol je možný po úzkém vyšlapaném chodníčku zarostlým šípkem a trnkou. Při pohledu z vrcholu Vás uchvátí nádherný výhled na hluboké lesnaté údolí řeky Teplé.

Na skalních stěnách a v okolí kupy nalezneme typickou teplomilnou květenu charakterizující oblast Doupovských hor. Na skalních stěnách nalezneme bohaté porosty osladiče obecného (Polypodium vulgare), sleziníku červeného (Asplenium trichomanes) a růže šípkové (Rosa canina). V okolí nalezneme lilii zlatohlávek (Lilium martagon), náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora). Podle některé literatury lze na západním úpatí Homolky nalézt plavuň vidlačku (Lycopodium clavatum).

V okolí Homolky je již několik desetiletí ráj pro sběratele nerostů. Na okolních orných půdách lze nalézt volné srostlice krystalů živce (tzv. karlovarská dvojčata), distén (křemičitan hlinitý). Z důvodu umístění kupy v lesním porostu je toto místo velmi málo navštěvováno. Místní tradicí je novoroční procházka z Bečova nad Teplou na úpatí Homolky.