Přírodní památka Viklan

02.09.2020

Leží asi 1,5 km severovýchodně od obce Rybničná, na polorovině Hornoslavkovské vrchoviny.

Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1979 a celková její výměra činí 0,02 ha. Viklan zvaný Dominik je 3,5 m dlouhý, 1,5 metru široký a 2 m vysoký. V horní části je zřetelná kulovitá prohlubeň, zřejmě uměle vytvořená. Podle historických záznamů byl viklan v minulosti méně stabilní a vychyloval se již při silnějších závanech větru.

Samotný viklan a bazální zvětrávací plochu v širším okolí tvoří středně zrnitý až hrubozrnný, místy porfyrický granit, který náleží ke karlovarskému plutonu. V okolí viklanu se vyvinuly zejména hnědé půdy - kyselá varieta kambizemě typické a kambizem dystrická.Viklan leží na okraji smrkové monokultury. V okolním trávníku převažují druhy krátkostébelných pasvin - psineček rozkladitý (Agrostis capillaris), zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia), lnice květel (Linaria vulgaris).

K přírodní památce vede značená turistická cesta. V současné době není viklan ohrožen, i když občas se někdo pokusí vychýlit jej z ložiska.Zdroj dat: Chráněná území ČR, svazek XI., Plzeňsko a Karlovarsko, AOPK, 2004