Štola Benátčanů — Tašovice

03.08.2020

Ve srázném levém břehu Ohře se nachází opuštěná štola, výmluvné svědectví staré důlní činnosti. Primárně se zde zřejmě kutala železná ruda, která se hutnila v lesní huti na nedalekém vrchu Kovářka.

Tuto železářskou činnost dodnes dokládá několik struskových hald. V nejbližším okolí štoly se ve skalnatých úbočích nalézají další četné stopy průzkumné aktivity dávných hledačů nerostných surovin. Není vyloučeno, že zdejší těžba a zpracování železa byly v přímé souvislosti s hospodářským životem slovanského hradiště Starý Loket (10. - 12. století).

Je velmi pravděpodobné, že lokalita byla v pozdějších dobách, zvláště v 16. století, známa i tzv. Benátčanům, proslulým italským prospektorům, kteří na Karlovarsku intenzívně pátrali po nalezištích drahých kovů, minerálů a sklářských surovin. Benátčané byli vynikajícími chemiky; ovládali lučbu kovů, provozovali alchymistické pokusy a zabývali se i magií. Ke štole se váže mnoho lidových pověstí, podle nichž tu Benátčané těžili polodrahokamové křemeny, pravděpodobně jaspisy, a ve spolupráci s trpaslíky zde dokonce získávali zlato.

Na staré katastrální mapě Loketska z roku 1799 nese štola označení Stahlerův sklep. Ve válečných obdobích minulých staletí sloužila štola jako skrýš, kam si obyvatelé Tašovic schovávali své skrovné majetky.

Zdroj: Naučná stezka Doubí - Svatošské skály, ONV Karlovy Vary, 1982