stromořadí princezny Marie u Vodné

31.12.2020

Skupina 69 lip srdčitých, někteří autoři jako (Michálek, 2014) uvádějí počet 70 ks, menšího vzrůstu, roste jihovýchodně od obce Vodná, pod silnicí vedoucí k osadě Hlinky, na okraji lesního porostu. Lípy byly vyhlášeny za památné rozhodnutím Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les ze dne 24.12.1998.

Skupina lip je vysázena ve tvaru písmene "M". V okolí je vysázen lesní porost, který postupně zakryl pohled na stromořadí. Vznik této aleje lze přisoudit k nedaleké památné aleji ve tvaru kříže, která je chráněna jako alej památných stromů s názvem "Křížové stromořadí".

Ohledně vzniku obou alejí existuje několik báchorek a pověstí. Jedna vypráví o tom, že stromořadí nechal vysázet Bedřich Beaufort-Spontin, jehož dcera Marie měla v těchto místech tragicky zahynout. Jedna z pověstí mluví o tom, že se s ní převrhl kočár, jiná, že zde zemřela při lovu a další, že zde zabloudila a zmrzla. Jiná dochovaná pověst zase říká, že byla alej vysázena na počet Marie Terezie, která Bečov navštívila. Ve skutečnosti obě aleje nechal vysázet Bedřich Beaufort-Spontin na počet své sestřenice Maria Spada-Veralli-Potenziani, která zemřela v Římě v roce 1899, a na její počest byly stromořadí vysázeny v roce 1902 (Jáša, Dyedeková, 2011).

Před stromořadím je umístěn velký přírodní kámen, na němž byla upevněna pamětní deska. V ní byla původně zasazena bronzová písmena tvořící nápis "IN MEMORIAM MARIA SPADA POTENZIANI MCMII" (Jáša, Dyedeková, 2011). Dnes je na kameni umístěna pouze pamětní deska bez nápisu.


Parametry stromů podle vyhlašovací dokumentace (CHKO, 1998):

Obvody kmenů 60 až 179 cm.

Parametry stromů podle (Michálek, 2014):

Obvody kmenů 68 až 215, výška až 24 m.Použitá literatura:

JAŠA, Luděk a Jana DYEDEKOVÁ. Bečov: perla Slavkovského lesa. Sokolov: Fornica Graphics, 2011, 263 s. ISBN 978-80-87194-30-0.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Mariánské Lázně 12.10.1999: Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, 1993.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.