ucháč obecný — Gyromitra esculenta

22.10.2020

Discinaceae - desticovité

Klobouk: 3-9 cm vysoký a až 8 cm široký, dosti nepravidelný, někdy okrouhlý, často laločnatý, ale vždy mozkovitě zprohýbaný, žlutohnědý, červenohnědý nebo tmavohnědý. Třeň 3-7 x 1,5-3,5 cm, nepravidelný, někdy rozvětvený, často komůrkatý nebo dutý, bílý až žlutavý nebo masově zbarvený, příležitostně nabíhající lehce do fialova, většinou podélně brázditý nebo slabě vrásčitý. Dužnina voskovitá, velmi tenká a křehká. Výtrusy 19-23 x 9-12 um, elipsoidní.

Výskyt: roste jen místy hojněji především v jehličnatých lesích na písčitých půdách, zvláště pod borovicemi; březen až květen.

Poznámky: jedovatý (srov. gyromitrinový syndrom).

Možnosti záměny: lze jej zaměnit za jedlý smrž špičatý (Morchella conica) nebo za chutný smrž obecný (Morchella esculenta), jejichž plodnice vyrůstají rovněž na jaře. U obou není klobouk mozkovitě zprohýbaný, aleje voštinovitý (od podélných a příčných lišt). Blízce příbuzný, podezřelý ucháč čepcovitý (Gyromitra infula) má klobouk vytažený do několika (obyčejně tří) tupých cípů.Zdroj: Atlas hub, Hans W. Kothe, Průvodce přírodou, IKAR, 1998