ucháč obrovský — Gyromitra gigas

13.10.2020

Discinaceae - desticovité

Popis: tvoří až 20 cm vysoké a 13 cm široké plodnice. Klobouk nepravidelně elipsoidní až téměř kulovitý, mozkovitý až laločnatý, žlutohnědý, okrově hnědý až hnědý.

Třeň: mnohem kratší než klobouk a nápadně široký, vrásčitý až brázditý, dutý, bělavý až světle okrový.

Stanoviště: roste místy dosti hojně, jednotlivě i ve skupinách , na tlejícím dřevě jehličnanů, vzácněji i listnáčů nebo kolem nich.

Záměna: je možná s ucháčem obecným (Gyromitra esculenta), který se liší většinou menšími plodnicemi, tmavším, kaštanově hnědým až černohnědým, hustě mozkovitě zprohýbaným kloboukem a tvarem výtrusů.