vlnatka červená — Arcyria denudata

31.12.2020

Arcyriaceae - vlnatkovité

Popis: drobná vlasatkotvará hlenka. V raném stádiu tvoří bílé plasmodium, ze kterého postupně vyrůstají válcovité, podlouhle vejčité a nejčastěji válcovité sporangie. Sporangie jsou okrové, karmínové až červeně cihlové barvy, dorůstající velikosti od 1 do 3 mm. Stopka je drobná a dosahuje výšky do 0,5 mm. Po dozrání sporangium praská a uvolňují se vlásčité spory.

Rozšíření: hojný druh na tlejícím dřevě listnáčů.

Ekologie: na tlejících zbytcích listnatých dřev.

Záměna: s ostatními druhy vlnatek (Arcyria sp.).