"Jedině příroda ví, co chce... nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk" 

Johann Wolfgang von Goethe

 

 


— VYTÁHNĚTE KOLO NA PROJÍŽĎKU DO PŘÍRODY —

 

 

ZO ČSOP Alter meles

Základní organizace (24/02) Českého svazu ochránců přírody Alter meles vznikla v roce 2002. Jsme dobrovolnická, nezisková organizace zabývající se ochranou přírodního a kulturního dědictví Karlovarska. Cílem organizace je působit na své členy a ostatní subjekty v duchu odpovědnosti za přírodu a životní prostředí. Více o nás naleznete zde.

Pozemkový spolek Vladař

Pozemkový spolek Vladař vznikl počátkem roku 2008 pod záštitou mateřské základní organizace Českého svazu ochránců přírody 24/02 ALTER MELES. Vznik pozemkového spolku tak navázal na dlouholetou dobrovolnickou péči o významný krajinný prvek "Louky pod Vladařem". Cílem spolku je postupné získání vlastnických práv k biologicky hodnotným pozemkům a dlouhodobá péče o tyto lokality. Pozemkový spolek, pečuje o desítky hektarů chráněných ploch, jako např. o VKP "Louky pod Vladařem", VKP "Knínické vrby", nebo smluvně o PP Viklan u Javorné. Více o Pozemkovém spolku Vladař.

Záchrana kostela sv. Bartoloměje

Od roku 2017 postupně zachraňujeme jeden z nejstarších kostelů Západních Čech v obci Přílezy nedaleko Bečova nad Teplou. Cílem naší snahy je obnova historických prvků nejen u kostela sv. Bartoloměje, ale také citlivá obnova okolního veřejného prostranství v návaznosti na historický vývoj obce. Společně chceme změnit místo kde žijeme na prostor pro společné setkávání. Více o záchraně kostela.